keskiviikko 4. marraskuuta 2015

Tiistain nostot ja avioliittolaki-mietintö

Tiistain työskentely oli varsin intensiivistä. Täysistunnoissa käytiin lähetekeskustelua kirkkohallituksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Vuosi sitten vastaavassa käsittelyssä saimme läpi kirkon verkkotyötä koskevan toivomusponnen, jonka mukaan tänä vuonna kirkon verkkotyöstä olisi esitetty aukikirjoitetut tavoitteet, mittarit ja resurssivaraukset. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja kävin motkottamassa asiasta puhujapöntöstä. Samalla liityin edustaja Korolaisen puheenvuoroon, joka kantoi huolta kirkon menestyksekkään some-työn jatkumisesta (mm. Oisko tulta -blogi ja Cityn Suhdeklinikka).


Kirkolliskokouksen perinteisiin kuuluvat valtioneuvoston kahvit tarjosi eilen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hän kiitteli kirkon ripeää toimintaa turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa ja kannusti kirkkoa norminpurkutalkoisiin. Arkkipiispa piti tapansa mukaisesti mainion vastauspuheen. Aamuinen kirkolliskokouksen avajaispuhekin oli muuten timangia!Kaikki tauot työstimme yleisvaliokunnassa avioliittolakiin liittyvästä aloitetteesta mietintöä. Aiemmin olimme jo kokoustaneet asian äärellä Jyväskylässä ja Kuopiossa. Pääsimme maaliin illalla 21.15 ja saimme toisen käsittelyn valmiiksi. Kolmas käsittely jäi puheenjohtajan (piispa Jolkkonen) ja sihteerin tehtäväksi ja mietintö jaettiin juuri pöydälle. Se ilmestyy myös verkkoon luettavaksi tänne Yleisvaliokunta otsikon alle.  Täysistuntokäsittely mietinnöstä käytäneen huomenna tai perjantaina, riippuen, mitä puhemiesneuvosto päättää. Mietintö on omasta mielestäni paras, mihin tällä kokoonpanolla ja näistä lähtökohdista oli mahdollista päätyä. Melkoisen prosessin tulos. Täysistunnon keskustelussa sitten selviää vastaanotto.Mietinnössä ei esitetä muutoksia avioliiton teologiaan. Sellainen ei tällä kirkolliskokouksen kokoonpanolla voisi saada 3/4 määräenemmistöä kummallekaan puolelle. Siksi siinä tyydytään toteamaan ne asiakirjat, jossa avioliittoa on määritelty. Varsinainen pihvi jää tästä mietinnöstä pois, mikä tarkoittaa sitä, että nykymallilla jatketaan, kunnes seuraava kirkolliskokous tekee peliliikkeitä.


Merkittävintä mietinnössä on mielestäni sen ponsi kolme, joka antaisi kirkkohallituksen tehtäväksi "valmistella keskustelumallin ja siihen liittyvän aineiston, jonka avulla avioliitosta eri tavoin ajattelevat henkilöt voivat oppia ymmärtämään toistensa näkemyksiä ja käydä rakentavaa keskustelua avioliitosta ja perheestä."


Ponnen taustalla on Skotlannin episkopaalisen kirkon vastaava tilanne, jossa he ovat käsitelleet asiaa Cascade conversations -mallin kautta. Malli on toteutunut siellä kolmepäiväisenä keskusteluna, jossa yhdistyvät yhteinen rukous ja akvaariokeskustelut, joissa jokainen voi puhua vain omasta kokemuksestaan ja näkemyksistään. Keskusteluilla ei ole yritetty päästä lopputulokseen, vaan etsiä ymmärrystä toisten näkökannoille. Skotlannissa koettiin, että tällaisista keskusteluista on ollut tukea prosessissa, jossa kirkko muodostaa kantaansa suhteessa parlamentin päätökseen avata avioliitto myös samaa sukupuolta oleville pareille.

Nyt koitti lounastauko. Palataan asiaan myöhemmin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti